Om Type2dialog

Siden 2002 har Type2dialog været med til at udvikle velfærdsområderne i 72 af de danske kommuner.

Blå: kommuner vi har samarbejdet med
Rød: kommuner vi endnu ikke har samarbejdet med

Danmarkskort Type2dialog

Hvem er TYPE2DIALOG?

TYPE2DIALOG har i 20 år hjulpet vores kunder med forandring, udvikling af kompetencer og optimering af indsatsen på social- og sundhedsområderne. Vi udfordrer og udbygger hver dag vores viden om faglig praksis og effekt for borgerne, så vi kan udvikle løsninger til Danmarks udfordringer på velfærdsområdet.

Vores konsulentteam er sammensat, så vi både har ”fagfaglige” spidskompetencer med solid erfaring inden for adfærdsdesign, kompetenceudvikling og praksisnære forandringsprocesser og ekspertise inden for strategi, styring og ledelse.

Hos Type2dialog vil du desuden møde konsulenter, der har omfattende, personlig erfaring med drift. Vores erfaring er, at løsninger, der for alvor gør en forskel bedst udvikles af mennesker, der har stået med problemerne selv.

Vores kompetencer understøtter vores perspektiv for forandring; at bæredygtig transformation af velfærdsområderne kræver, at man kan skabe sammenhæng – for borgerne og for dem, der arbejder for at levere velfærd. Det forudsætter, at dyb indsigt i fagligheden kombineres med dyb indsigt i drift og dyb indsigt i økonomi, strategi og ledelse.

VI SKABER LÆRING OG SAMMENHÆNG

I Type2dialog har vi fokus på, hvordan man skaber læring, med det formål at øge kvaliteten i opgaveløsningen og opbygge en selvstændig, refleksiv tilgang til opgaven.

Gennem mange års erfaring med kvalitetsudvikling og implementering arbejder vi med blik for nedenstående fire elementer, der styrker samarbejdet om og med borgeren.

ANALYSE Vores indsigt i data inden for de store velfærdsområder er dyb – vi ved hvilke data vores kunder allerede har og hvilke data, som skal tilvejebringes for at forstærke viden. Vi har desuden udpræget viden om, hvilke typer af kvalitative og kvantitative analyser, data og viden, ledere og chefer har brug for – for at kunne lede og styre effektivt.

ORGANISATIONSDESIGN Med udgangspunkt i borgerens vej gennem organisationen og medarbejdernes kompetenceområder, har vi stor erfaring med rådgivning vedrørende organisering, samt understøttende arbejdsgange og procedurer.

ADFÆRDSDESIGN Med en tværfaglig tilgang forstærker vi forankring og forandring i praksis. Vi har mange års erfaring med at skabe ændring i adfærd med udgangspunkt i kognitiv og adfærdsøkonomisk teori – det skal være nemt at gøre det rigtige.

KOMPETENCEUDVIKLING Vores konsulenter er uddannet i de nyeste metoder inden for transfer og læring, som – i kombination med vores praksiserfaring med drift – gør, at vi kan skræddersy forløb med høj grad af transfer og omsætning af læring, også mens driften kører.

Anne-Mette Brandt

Anne-Mette Brandt

Administrerende direktør
cand. scient. pol.

+45 23 84 69 18
amb@type2dialog.dk

Anne Waage

Administrationschef
cand. merc. comm.

+45 23 84 69 19
apw@type2dialog.dk