Kvalitet i den sundhedsfaglige praksis

– Sundhedsfaglig screening af instrukser, medicinprocessen og dokumentation

 

Baggrund

Blå Kors Humlebæk (BKH) er et rusfrit socialpædagogisk botilbud for mennesker, som har haft et længerevarende alkoholmisbrug og botilbud for mennesker, som er funktionelt eller reelt hjemløse eller har behov for behandling.

BKH har fokus på at øge kvaliteten i den sundhedsfaglige praksis for at imødekomme de udfordringer borgerne har og for at kunne levere en helhedsorienteret praksis.

Afsættet for samarbejdet er, at BKH’s medarbejdere håndterer mange opgaver i borgernes komplekse medicinering og vil i den forbindelse øge kvaliteten i den sundhedsfaglige praksis – fra instrukser til drift og dokumentation.

 

Løsning

Type2dialog har gennemført en overordnet screening af den sundhedsfaglige kvalitet med fokus på sundhedsfaglig dokumentation og medicin-håndtering, der tilsammen udgør centrale dele af de fokusområder og målepunkter i Det Risikobaserede Tilsyn. Derudover har vi sammen med BKH udarbejdet en ny instruks for medicinhåndtering og gennemført praksisnære kompetenceforløb med fokus på både dokumentation og medicin. 

Resultater

BKH har med Type2dialogs rådgivning fået konkrete, lokaltilpassede anbefalinger og anvisninger til en sikker og effektiv medicinhåndtering og en fyldestgørende dokumentation. Medarbejderne har fået ny viden om sundhedsfaglig dokumentation og dette er blevet koblet sammen med borgerens mål og den socialfaglige praksis.

BKH fået øget fokus på, hvordan den medicinfaglige dokumentation bliver fyldestgørende og systematisk, så patientsikkerheden øges og medarbejderne har deltaget i kompetenceforløb med fokus på medicinhåndtering, medicinpædagogik og sammenhængen mellem medicin, recovery og BKH’s helhedsorienterede tilgang.

Type2dialog har sammen med BKH også afdækket hvilke udfordringer der er for at arbejde helhedsorienteret i praksis og hvordan hele den sundhedsfaglige praksis og patientsikkerheden kan kvalificeres og opretholdes fremadrettet.

Kortsigtede mål

  • Gennemgang af hele medicinprocessen fra bestilling til administration, heriblandt doseringspraksis.
  • Sparring til botilbuddets sundhedsfaglige om tilbuddets tilrettelæggelse af medicinhåndtering i hverdagen.
  • Kvalitetssikring af medicinhåndteringen – både cementering af gode arbejdsgange og konkret rådgivning på udfordringer.
  • Øget opmærksomhed på den sundhedsfaglige dimension i det helhedsorienterede arbejde.

Resultater

  • Der er udarbejdet en instruks for medicinhåndtering, der lever op til krav i lovgivningen og målepunkter i Det Risikobaserede Tilsyn.
  • Der er skabt en tydelig struktur for medicinprocessen, inkl. opgavefordeling, ansvar og kompetencer.
  • Der er kommet fokus på at skabe en smidig medicinproces, hvor medicin integreres i hverdagen på en sikker måde.
  • Socialfagligt personale er blevet opkvalificeret på medicinhåndtering, medicinpædagogik og dokumentationspraksis.

Kontakt en af vores dygtige konsulenter

Anne Juel Huusom

Chefkonsulent
Master i sundhedsantropologi, sygeplejerske

+45 23 84 69 64
ajh@type2dialog.dk