Implementering af selvstyrende teams i hjemmeplejen i Fredensborg Kommune

Teamudvikling med høj psykologisk tryghed gennem aktionslæring, supervision i praksis og ledelsessparring.

Fredensborg Kommune er I gang med at etablere og implementere Selvstyrende teams i hele hjemmeplejeorganisationen. Man ønsker at udvikle og afprøve nye veje til yderligere stabilitet og kontinuitet i hjemmeplejen og de er allerede godt i gang.

Formål

Type2dialog skal understøtte teamudvikling gennem kompetenceudviklingsporet samt ledelsessparring i forhold til at understøtte læring i praksis. Læringsforløbet tager udgangspunkt i det enkelte teams behov for kompetenceudvikling og foregår gennem aktionslæring og supervision i det konkrete team.

Fredensborg Kommune ønsker med projektet:

  • At borgerne i højere grad oplever omsorg og nærvær gennem større kontinuitet og kendskab hos medarbejderne
  • At borgerne oplever større fleksibilitet ud fra behov, fremfor skemalagte kørelister
  • At skabe øget sammenhæng og koordinering mellem faggrupper og vagtlag
  • At være en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne oplever sig fagligt kompetente og har indflydelse på eget arbejde

Målgruppe

Målgruppen er alle medarbejdere i de fire hjemmeplejegrupper i kommunen – Nivå, Fredensborg, Humlebæk og Kokkedal, bestående af i alt 15 teams – 10 dagvagt teams, 4 aftenvagt teams og 1 tværgående team (Akutsygepleje, Aftensygepleje og Nattevagt).   

Borgerne er de ca. 1.200 borgere i hjemmeplejen der modtager ydelser fra servicelovens § 83, § 83a og Sundhedslovens § 138 (hjemmepleje, rehabiliterende sundhedsindsatser og hjemmesygepleje).

Indhold

Medarbejdere: I de 15 teams arbejdes der, gennem aktionslæring, kompetenceudvikling og supervision i praksis med nedenstående områder:

Ledere: I projektet gennemføres ledersparring for driftslederne. Type2dialog understøtter dem ift. den praksisnære team- og kompetenceudvikling og de udfordringer der kan opstå ifm. implementeringen, samt håndteringen af disse.  

Kontakt vores dygtige konsulent

Linda Grouleff Rørbæk

Linda Grouleff Rørbæk

Chefkonsulent
Master i offentlig kvalitet og ledelse, fysioterapeut

+45 23 96 24 64
lgr@type2dialog.dk