Tværsektorielt samarbejde om indsatser og vidensdeling

– for sårbare borgere med type2-diabetes i Haderslev Kommune

 

Type2dialog har indgået et samarbejde med Haderslev Kommune om implementeringen af projekt ”Sammen om Diabetes i Somatik og Psykiatri”.

Projektet er delvist finansieret af satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen og løber fra ultimo 2019 til april 2022.

Formålet med projektet er at afprøve en tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på:

a) at opspore særligt sårbare borgere med type 2-diabetes
b) at styrke disse borgeres egenomsorg og sygdomsmestring samt øge deres livskvalitet

Der er flere eksempler på, at det ikke er nemt at samarbejde på tværs. Derfor er det stadig både aktuelt og nødvendigt at holde fokus på dette og afprøve nye ideer og tilgange inden for området.

Projektet går ud på at etablere rammer for afprøvning af nye måder, hvorpå kommunen kan samarbejde med almen praksis og den regionale somatik og psykiatri. Fokus er på tre overordnede aktivitetsspor:

  1. borgerrettede indsatser
  2. deling af data og viden på tværs
  3. tidlig opsporing

 

Borgerrettede indsatser

Dette spor handler om – sammen med borgerne – at tilbyde indsatser og aktiviteter der kan forebygge at patienten udvikler diabetes eller at sygdommen udvikler sig yderligere. Indsatserne omfatter ligeledes behandlingsrettede aktiviteter – plus fastholdelse af de deltagende borgere.

 

Deling af data og viden på tværs

I dette spor bliver der arbejdet på at udvikle og afprøve måder at dele viden og data om de deltagende borgere på tværs af systemer og sektorgrænser. Viden og data omfatter både kliniske data, organisatoriske data og de såkaldte PRO-data fra løbende interviews og spørgeskemaundersøgelser blandt borgergruppen. Projektet er ikke et digitalt IT-projekt. Men der bliver undervejs undersøgt om og i givet fald hvordan data kan deles elektronisk mellem i første omgang kommunens omsorgssystem og journalsystemet i almen praksis.

 

Tidlig opsporing

Dette spor omfatter aktivitet til tidlig opsporing af borgere inden for målgruppen med risiko for eller med begyndende type2-diabetes. Aktiviteterne bliver udrullet på kommunens psykiatriske bosteder og udvalgte væresteder. De omfatter både kompetenceudvikling af det socialpædagogiske personale og sygeplejefaglige indsatser for beboere og brugere. De foreløbige erfaringer er positive.

Der forventes at være tilknyttet ca. 25-30 frivillige borgere ved projektets udgang. Deltagerne indgår i det fælles samarbejde om indsatser for forebyggelse, behandling og fastholdelse – herunder deling af vigtige data og viden om borgerne på tværs af almen praksis og de kommunale og regionale aktører.

Kontakt en af vores dygtige konsulenter

Jesper Ahrensburg

Jesper Ahrensburg

Chefkonsulent
cand.polit

+45 23 84 69 71
ja@type2dialog.dk