Udvikling og implementering af model for øget borgerinvolvering

Baggrund

Type2dialog har gennemført et kompetenceudviklingsforløb, for en gruppe sagsbehandlere på det specialiserede voksenområdet i Hillerød Kommune. Forløbet havde som formål at styrke deres fælles faglige tilgang, samt udarbejde og implementere et koncept, som sikrede øget borgerinvolvering, fokus på progression og flow. Forløbet skulle sikre, at borgerne blev mødt af en fælles tilgang, hvor fokus var borgerinvolvering i hele processen.

 

Løsning

Sammen med centrale ledere blev der tilrettelagt et forløb, som både bestod af udvikling af en model, kompetenceudvikling samt implementering i praksis. Målet var, at der i denne periode blev udarbejdet en fælles faglige tilgang, med borgerinvolveringen som et centralt element i alle dele af sagsbehandlingen.

  • To workshops for udvalgte medarbejdere og leder. Formålet var at komme frem til et fælles koncept for øget borgerinvolvering.
  • Temadag, hvor alle medarbejdere og ledelsen blev undervist i modellen.
  • Opfølgende workshop med alle medarbejdere, med fokus på fælles forståelse og justering af model
  • Træning af model ved supervision i praksis
  • Ledelsesparring med plan for videre implementering og intern supervision.

Resultater

  • En visuel model til før, under og efter mødet, hvor borgerperspektivet er i centrum
  • Et visuelt redskab med konkrete adfærdsbeskrivende spilleregler, som danner rammen om borgersamarbejdet
  • Fælles forståelse for, hvordan borgerne skal involveres både før, under og efter mødet
  • Øget fokus på, hvordan den skriftlige dokumentation skal målrettes borgeren
  • Redskaberne har skabt positiv opmærksomhed i andre dele af kommunen