Ny digital platform hjælper mennesker med demens og deres pårørende under COVID19.

Aktivi.dk er en ny digital platform, der giver mennesker med demens og deres pårørende mulighed for at være sammen i digitale fællesskaber midt i en corona-tid. Fællesskaber er omdrejningspunktet i løsningen, der kan benyttes af alle.

Meningsfulde aktiviteter og online-fællesskaber til mennesker med demens og deres pårørende. Det tilbyder Aktivi.dk, som er en ny digital platform udviklet i et offentlig-privat partnerskab støttet af Innovationsfonden.

Corona-epidemien har siden foråret haft stor betydning for vores muligheder for at være sammen med andre mennesker. Myndighedernes restriktioner bidrager til at begrænse smitten i samfundet og beskytte de svageste. Men reglerne om afstand, små grupper og isolation betyder, at særligt udsatte grupper får det endnu sværere, end de havde i forvejen. 

Mennesker med demens og deres pårørende mærker de negative konsekvenser af Covid19. Særligt lukningen af kommunale dagcentre, aktivitetscentre og aflastningstilbud har forværret sygdommen og livskvaliteten hos disse mennesker og den mentale trivsel blandt de pårørende, påpeger Alzheimerforeningen i en artikel i Kommunal Sundhed. For mennesker med demens­sygdom er det afgørende at holde sig i gang og blive stimuleret fysisk og kognitivt. Det er en del af en optimal behandling.

“Vi startede op med et ønske om at gøre en forskel og forsøge at hjælpe sårbare borgere. Vi føler, at vi har taget et rigtig godt første skridt med at udvikle Aktivi, der bidrager til at skabe fællesskaber, aktiviteter og som også giver personer med demens og deres pårørende et fælles sted, som er deres, til at dele erfaringer, osv.” siger projektleder Thomas Karlsson.

 

Fokus på fællesskaber og det levede liv

Aktivi.dk tilbyder blandt andet en række meningsfulde aktiviteter online (både live og ikke live), man kan blive en del af fællesskaber, indgå i forums, mv., som mennesker med demens og deres pårørende kan deltage i hjemmefra. Platformen er lavet på baggrund af en analyse af behov og ønsker blandt målgruppen.

”Omdrejningspunktet for aktiviteterne og fællesskaberne behøver ikke nødvendigvis at være demens. Man behøver ikke hele tiden blive mindet om, at man er syg eller har en pårørende, der er syg. Et sted, hvor der derimod er fokus på det levede liv, og hvor man kan dele erfaringer, er vigtigt,” siger Rikke Skov Haunstrup, som er gift med en mand, der er ramt af demens.

Undersøgelsen viste også, at der er et stort behov for mennesker med demens og deres pårørende, for at kunne indgå i fællesskaber med ligesindede. Det er brugerne og kommunerne selv, der er med til at forme og skabe indholdet på platformen.

Som bruger kan man anvende platformen til forumdrøftelser, oprettelse af grupper, deltage i (live) aktiviteter, mv. Platformen bliver med andre ord udviklet i samskabelse med brugerne og kommunerne,” siger Rikke Skov Haunstrup.

”Det har været en bærende ide i udviklingsarbejdet, at løsningen skal kunne bidrage til at skabe indhold, tryghed og struktur for mennesker med demens og aflaste pårørende. Platformen er skabt på grund af et akut behov grundet COVID19, men den kan også skabe værdi på længere sigt, ved at tilbyde målrettede aktiviteter og fællesskaber online,” siger projektleder Thomas Karlsson.  

Tidlig indsats med fokus på hele familien

Aktivi.dk er også kommunernes ”forlængede digitale arm” i behandlingen af borgere med demens og i kommunikationen med deres familier. Den fungerer som et supplement til de fysiske tilbud i dagcenter, aktivitetscenter, mv. Omsorgsmedarbejderne får via platformen mulighed for at løse dele af deres opgaver som f.eks. at afholde gruppeforløb, samtaler med pårørende, live-aktiviteter og andre (ikke live) aktiviteter sammen med borgerne. Tilbuddene omfatter hele familien.

”Både borgere med demens og pårørende har et stort behov for tidlig rådgivning og støtte, når sygdommen opdages. Jo kortere tid der går, jo bedre angiver både borgere og pårørende at have det i det videre forløb” siger Pia Schwerdtfeger, leder Seniorhøjskolen i Roskilde Kommune.

Samarbejdspartnere

Aktivi er støttet af Innovationsfonden og udviklet i et offentligt-privat partnerskab bestående af Roskilde Kommune, Randers Kommune, Rudersdal Kommune, Diakonissestiftelsen og Altiden, der sammen med Alzheimerforeningen, Type2dialog, Kommunernes Landsforening og GORM agency har udviklet en unik løsning.