Etablering og udvikling af netværksmøder for uddannelsesansvarlige

– gennem praksisnære supervisioner i et aktionslæringsperspektiv

 

Baggrund for projektet

For de uddannelsesansvarlige på social- og sundhedsområdet kan arbejdsopgaverne være svære og komplekse. I Københavns kommune undersøgte man derfor hvordan man bedst muligt kan støtte op om denne funktion. Et af ønskerne hos de uddannelsesansvarlige i kommunen var at være en del af et organiseret kollegialt netværk. Et netværk hvor det er muligt at drøfte praksisnære udfordringer, få sparring samt skabe rum til øget samarbejde, vidensdeling og konkrete løsninger.

 

Formål

Supervisionsforløbet bidrager til:

  1. At fastholde dygtige medarbejdere på de enheder, der arbejder målrettet og kvalificeret med uddannelsesopgaven, herunder både rekruttering, fastholdelse og dygtiggørelse af både elever og kolleger/praktikvejledere.
  2. Udvikling af lokale netværk der medvirker til at enhederne udvikler uddannelsesopgaven på tværs og udnytter potentialet med fælles kompetenceudvikling og kollegial supervision.
 

Indhold

Som led i videreudviklingen og understøttelsen af uddannelsesopgaven på enhederne, skal der etableres fem netværk for de uddannelsesansvarlige. Der gennemføres, i den forbindelse, supervision ift. at facilitere de fem netværk ud fra nedenstående metodiske afsæt (se figur under).

Derudover udvikles også støttemateriale, i samarbejde med de fem netværk, i form af en spørgeguide til det videre arbejde med kollegial supervision til netværksmøderne. Tanken er dermed en bæredygtig løsning, hvor medarbejderne klædes på til selv at gennemføre netværksmøder, samt til at supervisere egne kolleger.

 

Supervisor delte faglig viden om ”compassion træning” så jeg kunne blive inspireret i den praksis der passede til mit job, og samtidig mødte hun mig i et undersøgende rum dér hvor jeg havde professionelle udfordringer. Det var derfor som at få mindst ”double up” i en ret koncentreret og opløftende session. Jeg kan kun anbefale Lone Maj!
Daphne Bidstrup
M.A., nurse,, Københavns kommune
Etableringen af netværksmøder for vores uddannelsesansvarlige har haft stor værdi for vores uddannelsesansvarlige, kliniske vejleder, praktikvejledere, elever og studerende. Netværksmøderne har skabt et professionelt rum for vores uddannelsesansvarlige og derigennem styrket planlægning og gennemførelse af praktikforløb.
Anette Helt Hansen
Chef, Uddannelse København

Kontakt en af vores dygtige konsulenter

Lone Maj Sand Clausen

Lone Maj Sand Clausen

Konsulent
Cand.pæd. pæd. psykologi, psykomotorisk terapeut, psykoterapeut

+45 23 84 69 17
lmc@type2dialog.dk