Gruppeforløb med peer-to-peer for børn, unge og forældre

Lejre Kommune og Type2dialog har samarbejdet om afprøvning af peer-to-peer gruppeforløb, som Lejre Kommune har implementeret i indsatsen Mod og Mestring, som er et kommunalt tilbud målrettet børn og unge med angst samt deres forældre.

Formål

Formålet med peer-to-peer gruppeforløb for børn, unge og deres forældre er, at familierne kan udveksle erfaringer med andre og styrkes i at mestre og håndtere en udfordrende hverdag. De unge kan spejle sig i andre ligesindede unge og familierne kan få rådgivning af fagprofessionelle og peers. Til gruppeforløbene er tilknyttet en frivillig peer, hvis personlige fortælling forløbsdeltagerne kan spejle sig i og bruge ift. konkrete eksempler på anvendelsen af redskaberne, som understøtter de fagprofessionelles teori- og metodegennemgang.

Der tilbydes ligeledes gruppeforløb tilknyttet en peer til forældre til børn med autisme. Familierne kan udveksle erfaringer og blive bedre til at håndtere deres hverdag ved at spejle sig i og få rådgivning fra fagprofessionelle og peers.

Peer-to-peer gruppeforløb styrker både forløbsdeltagernes udvikling samtidig med peers egen recovery styrkes. Peers oplever at kunne hjælpe andre og forsat arbejde med at mestre metoderne i egen hverdag, samtidig med at peer udvikler sine kompetencer ift. at kunne hjælpe andre igennem formidling af sin personlige fortælling.

Målgruppe

Indsatsen henvender sig primært til børn og unge i alderen 8 til 18 år, som har angst eller en diagnose inde på livet og som ønsker at deltage i peer-to-peer gruppeforløb, hvor de kan få støtte, råd og vejledning fra andre børn, unge og forældre med lignende problemstillinger. 

Indhold

Lejre Kommunes arbejde med frivillige peers, som består af et netværk af unge og forældre med personlige erfaringer ift. gruppens udfordringer og som tidligere har været tilknyttet kommunens Familiehus. Sideløbende med de fagprofessionelles oplæg og støtte af den enkelte unge og familie i gruppeforløbene, kan en peer dele ud af sine personlige erfaringer med anvendelsen af metoder og redskaber i egen hverdag til at overkomme og forsat leve med personlige udfordringer. Peers personlige erfaringer skaber kobling mellem gruppeforløbenes teori og metodeanvendelse i familiernes hverdag.

”Peer taler ud fra sine egne erfaringer, på en måde som de fagprofessionelle ikke kan, som vi kan spejle os i og forstå vores egne følelser ud fra.” (En ung forløbsdeltager)

Peers personlige erfaringer tilbyder forløbsdeltagerne et perspektiv at spejle sig i, som gøder håb og tilbyder en oplevelse af ikke at stå alene med udfordringer i livet.

”Peer lærer os med sin personlige historie, at der er en anden side efter det har været svært, som giver os mod til og troen på at vi også kan udvikles og nå om på den anden side.” (En ung forløbsdeltager)

Forløbene tilbydes af Lejre Kommunes Familiehus, hvor to fagprofessionelle og minimum en frivillig peer er tilknyttet et gruppeforløb.

Type2dialog har, med puljemidler fra Sundhedsstyrelsen, hjulpet Lejre Kommune med at evaluere peer-to-peer gruppeforløbene i Mod og Mestring samt workshops for forældre til børn med autisme til forsat forankring i Lejre Kommune.

Kontakt en af vores dygtige konsulenter

Emilie Kira Christiansen

Emilie Kira Christiansen

Projektkoordinator og Junior konsulent
Cand. mag. læring og forandringsprocesser, PBA. Ernæring og Sundhed

+45 23 84 69 14
ekc@type2dialog.dk