Rehabilitering i hjemmeplejen

– Implementering af fremskudt rehabiliteringsteam og ny arbejdsform i Randers Kommune

 

Baggrund

Randers Kommune har fokus på, at flere ældre i de kommende år vil have et højt forbrug af sundhedsydelser som følge af den demografiske udvikling mod en aldrende befolkning. Et stigende antal borgere med kroniske sygdomme, accelererende udskrivningsforløb og et ønske om at fastholde den gode kvalitet i ydelserne. Det er derfor nødvendigt at finde veje, der allerede nu kan tage højde for flere ældre som fortsat har brug for kvalificeret hjælp. Det har Randers Kommune lykkedes med.

 

Løsning

Type2dialog har hjulpet Randers Kommune med at skabe mere sammenhængende borgerforløb, større borgerflow og forudsætninger for at arbejde målrettet og systematisk med rehabilitering som arbejdsform.

I samarbejde med Randers Kommune har Type2dialog etableret og trænet et fremskudt rehabiliteringsteam og organiseret tværfaglige teams. 750 medarbejdere har deltaget i vores kompetenceudviklingsforløb, hvor de har fået styrket det effektive tværfaglige samarbejde. Kvalitet og beslutningsgrundlag er blevet højnet i de enkelte borgerforløb. Medarbejderne har trænet SMARTE-mål-metoden og indarbejdet ”Det Tværfaglige Rehabiliteringsmøde”.

Type2dialog har løbende foretaget kvalitative og kvantitative målinger af i hvor høj grad de forskellige indsatser er implementeret og hvordan de virker i praksis.

Resultater

Randers Kommune har gearet deres organisation til at arbejde målrettet, systematisk og sammenhængende med de borgernære indsatser. Rehabilitering sker nu i en struktureret samarbejdsproces mellem borgere og de tværfaglige sammensatte teams. Medarbejderne løftet den faglige kvalitet og den enkelte borger har fået styrket egne muligheder for et selvstændigt og meningsfuldt liv. Outcome og resultater viser 12 måneder efter baseline, at borgere og medarbejdere formår at skabe et konstruktivt samarbejde og resultatet er, at flere borgere oplever mindre behov for hjælp i dagligdagen.

Indsatsmål

  • Øget effektivitet og kvalitet i kerneopgaven.
  • Bedre koordinering af den tværfaglige indsats og øget kvalitet i borgernes rehabiliteringsforløb.
  • En mere struktureret og systematisk rehabiliteringsindsats (udredning, mål, indsats, opfølgning, afslutning) vha. en ny arbejdsgang.
  • Implementering af fælles sprog og fælles metoder i  praksis for alle ansatte med tilknytning til borgere.

Resultater (efter 6 måneder)

  • 20% nyvisiterede borgere kommer i §83a forløb.
  • 38% af disse borgere er blevet selvhjulpne, og
  • 28% af de borgere, der går videre i hjemmeplejen får visiteret mindre hjælp – gennemsnit 1 ½ time mindre om ugen.
  • Medarbejderne udtrykker, at kompetenceløftet har bidraget til større faglighed og kvalitet i det tværfaglige samarbejde og opgaveløsningen.
  • Medarbejderne udtrykker stor tilfredshed med, at den borgerinddragende proces og målsamtaler med borgerne resulterer i meningsfulde mål og ydelser hos borgerne.

Kontakt en af vores dygtige konsulenter

Linda Grouleff Rørbæk

Linda Grouleff Rørbæk

Chefkonsulent
Master i offentlig kvalitet og ledelse, fysioterapeut

+45 23 96 24 64
igr@type2dialog.dk