Implementering af den rehabiliterende organisation

– Social- og Sundhedscentret, Ringsted Kommune

Baggrund

Ringsted Kommunes (herefter RK) Rehabiliteringsstrategi (politisk godkendt i juni 2017) har været et centralt udgangspunkt for en fælles strategisk prioritering og koordination af indsatser og tilbud, samt en fælles forståelse af og tilgang til rehabilitering for at gennemføre et egentligt paradigmeskifte. RK har derfor siden 2017 arbejdet med at implementere et paradigmeskifte på ældreområdet, hvor ledelse og medarbejdere skifter fokus fra kompenserende ydelser til rehabilitering.

Indhold

Udvikling og implementering af Den Rehabiliterende Organisation blev gennemført i fire faser – 1) planlægning, projektorganisering og tilrettelæggelse, 2) udvikling af arbejdsgange og organisering, 3) borgerforløb, faglige læringsværksteder for ca. 550 medarbejdere, lederforløb for ca. 25 ledere, mødeledertræning (det tværfaglige rehabiliteringsmøde), implementeringsstøtte, praksis observationer og audits, og 4) opsamling af proceserfaringer og resultater.

Fokusområder

 1. Ny-visiterede borgere visiteres til intensive rehabiliteringsforløb.
 2. Ny-visiterede borgere i de intensive rehabiliteringsforløb bliver selvhjulpne.
 3. Tilgang i sygeplejeklinikkerne.
 4. Flere borgere med rehabiliteringsplaner.
 5. Borgere / pårørende inddrages i formulering af mål og evaluering af indsatserne.
 6. Afholdelse af de tværfaglige rehabiliteringsmøder (DTR).
 7. Den nye arbejdsgang er implementeret og følges. 

Resultater

 1. 34% af ny-visiterede borgere er blevet visiteret til intensive rehabiliteringsforløb.
 2. 26% af de borgere der er tilgået i intensive rehabiliteringsforløb, er afsluttet og blevet selvhjulpne.
 3. 23% af de samlede sygeplejeindsatser leveres i sygeplejeklinikkerne.
 4. 62% af alle borgere/beboere har en rehabiliteringsplan.
 5. I 93% af rehabiliteringsplanerne har borger/pårørende været inddraget ift. mål og evaluering.
 6. 78% af de planlagte DTR-møder blev afholdt i måleperioden.
 7. 56% af journaler dokumenterer at der arbejdes systematisk ud fra den nye arbejdsgang.