MOVE - rusmiddelbehandling

– MOVE er en metode til rusmiddelbehandling til unge, med gode resultater

 

Baggrund

Kun hver fjerde indskrevne borger gennemfører hele behandlingsforløbet i forbindelse med misbrugsbehandling og de fleste har været der før.

I samarbejde med Socialstyrelsen udbreder og udvikler Type2dialog misbrugsbehandlingen MOVE som individuel og gruppebehandling i 2019-2021 i 22 danske kommuner.

 

En anbefalet metode

MOVE er en evidensbaseret behandlingsmetode, som Socialstyrelsen og Center for Rusmiddelforskning anbefaler, at kommunerne tilbyder unge, der har et stofmisbrug.

Et MOVE-forløb indeholder:

  • Primærbehandling indeholder: 12 samtaler – motiverende samtale og kognitiv terapi
  • Behandlingsplan og målsætning
  • Brug af redskaber som UngMap, TEM, feedback m.fl.
  • Påmindelser og gavekort for fremmøde
  • Opfølgende behandling i form af både personlige og telefoniske samtaler

 

Kompetenceforløb, metodeudvikling og supervision

I perioden har Type2dialog forestået kompetenceforløb med deltagelse af misbrugsbehandlere fra 22 af landets kommuner.

Forløbet består af seks læringsværksteder, hvor strukturelle elementer i MOVE kobles med samtaleteknikker og tilgange fra den Kognitive adfærdsterapi og den motiverende samtale.

På årlige metodeseminarer faciliterer Type2dialog vidensdeling og erfaringsudveksling mellem udbredelseskommunerne og bygger videre på det, MOVE-medarbejderne har lært på de forskellige læringsværkshops.

Derudover modtager de enkelte misbrugscentre supervision igennem hele forløbet af konsulenter fra Type2dialog.

Resultater 21 måneder efter indskrivning

Center for Rusmiddelforskning har påvist bedre resultater på flere parametre hos de unge 21 måneder efter indskrivning i MOVE forløb:

  • Flere unge i MOVE forløb er stoffri i forhold til andre behandlingsmetoder
  • Færre genindskrivninger i MOVE gruppen og øget fremmøde i behandlingen
  • Særligt unge med psykiske problemer har gavn af MOVE på den lange bane
  • Mindre kriminalitet blandt unge i MOVE forløb
  • Flere unge i uddannelse

Nationalt udbud

I perioden 2019-2021 har Type2Dialog vundet et nationalt udbud om at forestå kompetenceudvikling i MOVE som individuel og gruppebehandling af medarbejdere i den kommunale rusmiddelbehandling. Projektet består af to dele

Del 1:
Udbredelse og implementering af MOVE som individuel behandling i 15 kommuner i landet.

Del 2:
Metodeudvikling og implementering af MOVE som gruppebehandling i 6-7 kommuner i landet

Kontakt en af vores dygtige konsulenter

Anne Juel Huusom

Chefkonsulent
Master i sundhedsantropologi, sygeplejerske

+45 23 84 69 64
ajh@type2dialog.dk