Nedbringelse af antipsykotisk medicin i ældreplejen - gennem praksisnært kompetence løft

Solrød Kommune har fået tildelt midler fra Socialstyrelsen til – i samarbejde med Type2dialog – at arbejde målrettet med nedbringelse af brugen af antipsykotisk medicin i ældreplejen.

 

Formål

Projektets formål er at øge trivslen for borgerne og forbygge brugen af antipsykotisk medicin ved hjælp af praksisnære redskaber og læring i praksis.

De fire overordnede mål for projektet er:

  1. Øget borgertrivsel: At forebygge og minimere brugen af antipsykotisk medicin på baggrund af praksisnært kompetenceløft og øget borgertrivsel.
  2. Praksisnært kompetenceløft: At de medarbejdere, der deltager i forløbet, har viden om personcentreret omsorg, og ud fra dette kan anvende socialpædagogiske metoder i samspil med tilpasning af sansestimuli – eller ved, hvor de kan indhente viden i tværfagligt samarbejde.
  3. Anvendelse af sansestimuli og socialpædagogiske metoder: At der udarbejdes sanseprofil og handleplan til alle borgere med demens, og at denne evalueres systematisk. I alt indgår ca. 55 borgere med demens i projektet. I handleplanen beskrives borgerens psykologiske og fysiske behov samt de sansestimuli og socialpædagogiske metoder, der skal understøtte personcentreret omsorg og pleje hos den enkelte borger. Handleplanen har til hensigt at skabe en forbedret og mere sammenhængende pleje- og behandlingsindsats.
  4. Læringskultur: At opbygge en læringskultur med systematisk faglig refleksion ud fra forbedringsmodellen, hvor medarbejdere finder det naturligt at afprøve praksisnære forbedringsidéer og give hinanden støtte.
 

Indhold

Løbende praksissupervision og aktionslæring efter forbedringsmodellen er et væsentligt element i implementeringen. Det skaber forankring i organisationen gennem brug af konkrete praksisnære metoder og tæt lederinvolvering. Som en del af projektet vil arbejdsgange blive tilpasset, så vi styrker relationel koordinering på tværs.

Konkret skal vi arbejde med at:

  • Implementere en personcentreret tilgang med konkrete praksisnære metoder og greb
  • Understøtte udviklingen af en fælles læringskultur gennem forbedringsmodellens systematik og praksissupervision
  • Styrke det faglige ledelsesrum gennem ledersupervision og uddannelse af frontløbere
 

 Projektets faglige områder

Projektets faser

Projektet er opdelt i fire faser, der tilsammen dækker projektperioden på 18 måneder.

Fase 1: Opstart og foranalyse:  Afdækning af nuværende praksis gennem interviews og praksisobservation, udvikling af forandringsteori og kickoff med ledelsen.

Fase 2:  Lokaltilpasset opstart: Small-scale afprøvninger ud fra forbedringsmodellens tilgang i den eksisterende mødestruktur og organisering. Opstart af lederforløb med lederworkshops (før-under-efter) med fokus på lederrollen, faglig ledelse og forankring.

Fase 3:  Implementering: Læringsværksteder for alle medarbejdere om besluttede metoder og teorier fra pilotafprøvningerne. Praksissupervision i alle afdelinger for at understøtte implementering og forankring, herunder test og justering af nye arbejdsgange og faglige metoder.

Fase 4:  Evaluering: Slutevaluering af redskaber og nye metoder/arbejdsgange ud fra projektets målsætninger.

Kontakt en af vores dygtige konsulenter

Linda Stick

Linda Stick

Chefkonsulent
Master i organisationspsykologi, sygeplejerske

+45 23 84 69 15
ls@type2dialog.dk

Lone Maj Sand Clausen

Lone Maj Sand Clausen

Konsulent
Cand.pæd. pæd. psykologi, psykomotorisk terapeut, psykoterapeut

+45 23 84 69 17
lmc@type2dialog.dk