Bedre styring af voksenområdet

–Review af styringspraksis på det specialiserede socialområde i Syddjurs Kommune

 

Baggrund

Hovedparten af landets kommuner oplever aktuelt massive budgetudfordringer på det specialiserede socialområde. Syddjurs Kommune er en af mange kommuner der i 2019 oplevede budgetoverskridelser på det specialiserede voksenområde.

En budgetoverholdelse i 2020 og frem vil kræve, at Syddjurs Kommune har et stort styrings- og ledelsesmæssig fokus på området, ligesom det vil kræve en række initiativer og handlinger, der dels har et fagligt ambitionsniveau, og dels understøttes af solide data og løbende opfølgning.

Type2dialog har, i samarbejde med Reflexio, bistået Syddjurs Kommune med et review af kommunens styringspraksis på det specialiserede socialområde.

 

Formål

Styringsanalysen havde et tredelt formål:

1) At identificere styrker og svagheder i deres socialfaglige og økonomiske styring af det specialiserede voksenområde.

2) At bruge erfaringerne fra reviewet til at fremhæve opmærksomhedspunkter og opstille målrettede anbefalinger til tilpasning af organisering, snitflader og anvendte værktøjer / arbejdsgange.

3) At komme med anbefalinger til en sammenhængende tilgang til økonomisk og socialfaglig styring samt til ledelsesinformation, der kan understøtte arbejdet med at sikre den faglige kvalitet i indsatserne og skabe et økonomisk råderum. 

Resultater

Resultatet af reviewet var:

  • en prioriteret styringsmæssig handleplan for det specialiserede voksenområde til prioritering og målretning af kommunens ledelsesmæssige fokus og opmærksomhed.
  • en afrapportering af observationer og opmærksomhedspunkter omkring eksisterende praksis
  • en afrapportering med praksisnære anbefalinger til potentielle udviklingstiltag i forhold til fem udvalgte dimensioner, jf. figuren til højre.

Fem udvalgte dimensioner

Bedre styring af voksenområdet - Fem udvalgte dimensioner