Buurtzorg, Syddjurs Kommune og Type2dialog i samarbejde om nyt projekt om værdig ældrepleje

Implementering af bedre trivsel hos både borgere og medarbejdere

 

Den hollandske Nonprofit organisation, Buurtzorg, har i over 24 lande hjulpet med at forbedre ældreplejen og skabe helhedsorienterede principper. Nu skal Type2dialog være med til at implementere de hollandske erfaringer i en dansk kommune, Syddjurs Kommune.

Formålet med projektet ”Mere Værdig Ældrepleje” er, at borgere i ældreplejen med brug for hjælp skal opleve at blive mødt med nærvær og omsorg. Der har gennem den seneste tid været flere eksempler på, at dette ikke altid er tilfældet, hvorfor et øget fokus og en ny tilgang inden for området er nødvendigt.

Projektet går ud på at ændre nogle af de tilgange, som på nuværende tidspunkt er normen inden for ældrepleje. Det skal gøres med udgangspunkt i Buurtzorgs erfaringer om helhedspleje og Type2dialogs dybe kendskab til kommunale praksisser. Fokus bliver på nedenstående tre områder:

  1. Fleksibel tilrettelæggelse af ældreplejen centreret om borgerens behov
  2. Et styrket, sundhedsfagligt fokus i ældreplejen
  3. Mere tid til borgeren gennem automatisering af administrative arbejdsgange

 

Fleksibel tilrettelæggelse af ældreplejen centreret om borgerens behov

Dette mål handler især om at få borgeren i fokus. Det betyder at kontinuitet af hjælpere i hjemmet og oplevelse af at have indflydelse på ens forløbs prioritering og planlægning skal løses. Dette skal bl.a. ske gennem selvstyrende teams og et nyt planlægningssystem, der skal gøre det nemmere for medarbejdere at koncentrere sig om borger frem for kørelister.

 

Et styrket, sundhedsfagligt fokus i ældreplejen

Udvikling af en ny og mere værdig ældrepleje kræver bl.a. også at gentænke måden, vi bruger ressourcerne på. For at sikre den bedst mulige kvalitet for borgeren er der behov for, at alle faggrupper kompetenceudvikles både på samarbejds- og sundhedsfaglige kompetencer. Vi ønsker i samarbejde med Buurtzorg at styrke kompetencer og innovere arbejdsdelingen mellem plejepersonale og sygeplejersker med henblik på at øge den kontinuitet, som borgerne efterspørger.

 

Mere tid til borgeren gennem automatisering af administrative arbejdsgange

Målet med dette fokus er at få bragt hjemmeplejens medarbejderes faglighed mere i spil, især når der sker ændringer i borgerens behov for pleje. Nuværende praksis er, at medarbejdere bruger meget tid på dokumentation omkring den visiterede tid i stedet for borgerens behov. Projektet ”Værdighed i ældrepleje” arbejder mod at opbygge nye og automatiserede arbejdsgange, der skal gøre det lettere for medarbejderne at inkludere deres faglige vurderinger i visitationens vurderinger.

Du kan følge artikelserien om Buurtzoorg:

  1. Artikel: Helhedspleje – hvad er det, de kan i Holland?
  2. Artikel: Hvad er Buurtzorg, og hvordan begynder arbejdet med Buurtzorgs filosofi?
  3. Artikel: Er en ny helhedsplejemodel på vej til Danmark?
  4. Artikel: Hvad kan Buurtzorg være svaret på for dansk ældrepleje?
  5. Artikel: Sådan kommer I i gang med at arbejde med Buurtzorg
  6. Samlede artikler