TYPE2DIALOG OG KOMPONENT FUSIONERER

Type2dialog vil fremover være en integreret del af Komponent – Kommunernes Udviklingscenter.

 

Vi har i mere end 20 år bistået kommuner og velfærdsaktører med faglig kvalitetsudvikling på tværs af sundheds- og ældreområdet og det specialiserede voksenområde. Komponent, som er ejet af alle de danske kommuner, leverer også rådgivning, analyser og kompetenceudvikling til medarbejdere og ledere på de store velfærdsområder. Hvor Komponent har stærke relationer og kompetencer centralt på forvaltningsniveau, har Type2dialog stærke kompetencer ift. den borgernære drift, og på den måde er det et rigtig godt match.

 

Med fusionen får kunder og samarbejdspartnere flere kompetencer til at bistå med rådgivning om både ledelse, styring og faglig praksis i hele værdikæden fra politiske strategier og deres udmøntning på forvaltningsniveau og helt ud i den faglige drift og mødet med borgerne.

 

Helene Hoffmann, stifter af Type2dialog, glæder sig over, at Type2dialogs værdisæt, erfaring og ekspertise fortsat står til rådighed for både myndighed og leverandører på velfærdsområdet:

 

– Type2dialog er drevet af at gøre en mærkbar forskel med effekt for både borgere, velfærdsaktører og samfund. Det er Komponent også. Vi passer sammen værdimæssigt, og på løsningsfronten supplerer vi hinanden. Derfor er jeg glad for, at det, vi igennem mange år har opbygget og udviklet sammen med kommuner, forskningsmiljøer og andre dygtige aktører, nu kan fortsætte i en ny og tryg havn hos Komponent. Og fagkonsulenterne glæder sig over, at de kan fortsætte med at understøtte den faglige praksisudvikling på de store velfærdsområder, siger Helene Hoffmann.

 

For direktør Jonatan Schloss er det positivt, at Komponent nu har flere kompetencer og ressourcer til at understøtte kommunernes behov på alle niveauer:

 

– Komplekse problemer og ambitiøse forventninger udfordrer kommunerne på de store velfærdsområder. Der er behov for mangefacetterede indsatser og øget koordinering mellem forvaltninger og mellem det centrale og decentrale niveau, Vi oplever, at kommunerne i endnu højere grad end tidligere efterspørger bistand til at tilrettelægge den borgernære faglige praksis, så der skabes kvalitet og effektivitet i indsatsen.  Med flere dygtige faglige profiler fra Type2dialog som en del af Komponent-holdet vil vi f.eks. fremover kunne understøtte kommunerne i at finde gode svar på, hvordan man skaber succes med selvstyrende teams i hjemmeplejen, hvordan man sikrer værdig pleje, og hvordan man kan nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin i ældreplejen, siger Jonatan Schloss.

 

Fusionen har ingen umiddelbare konsekvenser for de kunder og samarbejdspartnere, der arbejder sammen med os i dag. Både faglige konsulenter og opgaver følger med over i Komponent og bliver løftet som aftalt – blot under nyt navn.

Type2dialog Logo

Kontakt

For mere information, kontakt venligst:

Jonatan Schloss

Direktør i Komponent

T: 3074 3240
E: josc@komponent.dk

Helene Hoffmann

Stifter af Type2dialog

T: 2384 6913
E: hh@cervello.dk