Fra opgavestyring til værdighedskultur i Randers Kommune

– en omsorgsfuld, sammenhængende og værdig ældrepleje.

 

Projektets indhold

Igennem 2021 og 2022 skal alle medarbejdere, ledere og faggrupper fra omsorgsområdet i Randers Kommune gennemgå en kulturudviklende kompetenceudvikling. Udviklingsforløbet har fokus på værdig ældrepleje, sammenhængende borgerforløb, pårørendesamarbejde og intuitiv dokumentation, hvor omdrejningspunktet er borgerinddragelse og styrket tværfagligt samarbejde.

Type2dialog skal i samarbejde med Randers Kommune understøtte videreudviklingen af en værdighedskultur i kommunen, med det formål at styrke blikket på mennesket før opgaven.

 

Baggrund

I 2019 implementerede Randers Kommune den rehabiliterende organisation i hjemmeplejen i samarbejde med Type2dialog. Formålet var at skabe optimale koordineringsrammer for det tværfaglige samarbejde samt sikre borgerinddragelsen. En evaluering viser, at der er yderligere behov for at udvikle metoder og faglige tilgange, der kan 1) Styrke de kommunikative kompetencer ift. at sikre borgerens inddragelse og selvbestemmelse, 2) Få den tavse viden i spil til de tværfaglige rehabiliteringsmøder og 3) Styrke pårørendesamarbejdet.

Erfaringen fra Randers Kommune genfindes også på nationalt plan. Videnscenter for værdighed har i 2018 udarbejdet en behovsanalyse for værdighed, der sammenfattende påpeger, at værdighed bl.a. er rehabilitering og selvbestemmelse – og, at der i den forbindelse særligt ses udfordringer ift. at inddrage borgerens egne ønsker i planlægningen af de faglige indsatser. Fokus er ofte i praksis på specifikke arbejdsopgaver, der skal gennemføres og dokumenteres. Borgerens ønsker og behov glider ubevidst i baggrunden for selve opgaveløsningen.

 

Faglig kompetenceudvikling gennem supervision i praksis

Ca. 1800 medarbejdere og ledere fra alle faggrupper på omsorgsområdet i Randers Kommune skal gennemgå et kompetenceudviklingsforløb.Det samlede kompetenceudviklingsforløb er bygget op omkring:

  1. Lederworkshops og medarbejderworkshops med praksisnær, tværfaglig kompetenceudvikling.
  2. Kompetenceudvikling af forandringsagenter og implementeringsagenter.
  3. Supervision og sparring i praksis i den daglige drift.
  4. Koblingen mellem Værdighedsmodellen og FSIII for at styrke dokumentation som et sammenhængende, tværfagligt samarbejdsredskab.

Udviklingen tager metodisk afsæt i forbedringsmetoden og løsninger bringes ind i praksis og baseres på medarbejdernes behov og egne løsningsforslag. Derfor vil udviklingen tage afsæt i prøvehandlinger, der efterfølgende skaleres på tværs af hele området, således at der er mulighed for at lære og justere på baggrund af afprøvninger.

Hvis du vil høre nærmere om Randers Kommunes erfaringer med implementering af "Fra opgavestyring til værdighedskultur", så kig med herunder

Værdighedsmodellen

Værdighedsmodellen er en model der tager afsæt i Tom Kitwoods 5 psykologiske behov, der oprindeligt er udviklet til demensområdet. Modellen indeholder socialpsykologiske og pædagogiske tilgange, der alle har vist sig effektfulde ift. at skabe trivsel og inddragelse i alle mellemmenneskelige relationer. Modellen er dynamisk og styrker den faglige refleksion og dertilhørende flere handlemuligheder.  Den har vist sig særdeles effektfuld ift. at skabe et fælles sprog og en fælles tilgang på tværs af fagligheder i hele omsorgsområdet til gavn for borgere, pårørende og medarbejdere. Værdighedsmodellen har et dobbeltperspektiv og anvendes både ift. medarbejdernes trivsel og borgernes trivsel og er en metode, der kan anvendes til at skabe en kultur med en høj grad af psykologisk tryghed.

Værdighedsmodellen - Type2dialog

Udbytte for hele omsorgsområdet

Gennem tværfaglig kompetenceudvikling af alle ledere, medarbejdere og faggrupper fra omsorgsområdet i Randers Kommune, er målet at opnå en række trivsels- og kvalitetsunderstøttende udbytter:

  • Øget trivsel, værdighed, omsorg og nærvær
  • Øget borgerinddragelse og pårørendesamarbejde
  • Øget faglighed og refleksion blandt personalet
  • Flere handlemuligheder, fælles sprog og fælles tilgang på tværs af fagligheder
  • En kultur med høj grad af psykologisk tryghed

 

Tre gode historier fra praksis

To artikler fra hhv. et center og et distrikt i Randers Kommune omhandlende kompetenceudviklingsforløbets betydning for driften og medarbejdernes trivsel. 

 

1) Det man lyser på vokser
En god historie fra Center Borupvænget om udviklingen i driften ifm. kompetenceudviklingsforløbet i Randers Kommune.
Klik her og læs hele artiklen


2) Oprydning i rygsækken og skulderklap
En historie fra Distrikt Kristrup/Vorup om udviklingen i driften ifm. kompetenceudviklingsforløbet i Randers Kommune.
Klik her og læs hele artiklen


3) Værdighedsmodellen samler og strukturerer DTR-mødet
En god historie fra Distrikt Kristrup/Vorup om udviklingen af DTR-mødet ifm. kompetenceudviklingsforløbet i Randers Kommune.
Klik her og læs hele artiklen

Kontakt en af vores dygtige konsulenter

Linda Stick

Linda Stick

Chefkonsulent 
Master i organisationspsykologi, Marte Meo terapeut, sygeplejerske

+45 23 84 69 15
ls@type2dialog.dk

Emilie Kira Christiansen

Emilie Kira Christiansen

Konsulent og projektkoordinator
Cand. mag. læring og forandringsprocesser, PBA. Ernæring og Sundhed

+45 23 84 69 14
ekc@type2dialog.dk