Tina Rosendahl Nielsen

Resumé

Tina er sygeplejerske af grunduddannelse, har en Diplom i Ledelse og derudover er hun uddannet Forbedringscoach og LEAN-konsulent.

Hun har mange års erfaring som kommunal leder, uddannelsesansvarlig og udviklingskonsulent. Hun er specialiseret inden for områder som dokumentation, patientsikkerhed, demensområdet, psykisk arbejdsmiljø, forebyggelse af sygefravær og har stor erfaring med forandringsledelse og lederudvikling. Tina er derudover medlem af Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

I Type2dialog er Tina chefkonsulent og arbejder som projektleder og med forskellige kompetenceudviklings- og implementeringsforløb inden for ældre- og sundhedsområdet.  

 

Udvalgte projekter

Randers Kommune, Implementering af SKAB – Sammenhæng, Kontinuitet, Arbejdsglæde og Borgere.
Rolle: Projektleder og udførende konsulent.

Silkeborg Kommune, implementering af rehabilitering og tværfaglighed.
Rolle: Projektleder og udførende konsulent.

Sundhedsstyrelsen, Implementerings- og læringsforløb om udadreagerende adfærd. Et samarbejde med Sundhedsstyrelsen om kvalificering og gennemførelse af undervisningsforløb til ledere og medarbejdere i landets kommuner. Forløbende omhandler forebyggelse, håndtering og læring af udadreagerende adfærd, og konkrete metoder og redskaber til dette.
Rolle: Underviser og facilitator.

Ærø Kommune, Borgeren først – gennem nærhed og stabilitet. Ærø Kommune har fået puljemidler fra Socialstyrelsen til implementering af faste teams i ældreplejen, herunder en helhedstænkende hjemmepleje hvor borgeren skal opleve stabilitet, sammenhæng og kontinuitet.
Rolle: Underviser, supervisioner og udførende konsulent. 

Fredensborg Kommune, teamudvikling af selvstyrende teams.
Rolle: Udførende konsulent

Udvalgte cases

Faste teams i ældreplejen - Ærø Kommune
Case

Ærø Kommune

Faste teams i ældreplejen – udvikling og afprøvning af model for helhedstænkende hjemmepleje