Type2dialog og Komponent fusionerer! Vi er stolte over at 20 års velfærdsudvikling nu fortsætter med øget styrke sammen med gode kolleger i Komponent

Fagkonsulenterne fortsætter selvfølgelig med det praksisnære udviklingsfokus, blot under et nyt navn. Med fusionen får kunder og samarbejdspartnere endnu flere kompetencer til rådighed, så vi i hele værdikæden kan bistå med rådgivning om både ledelse, styring og faglig kvalitetsudvikling i den borgernære drift.

Opgaver vi har hjulpet vores kunder med

Hvad står Type2dialog for?

– vi skaber sammenhæng og kvalitet på de danske velfærdsområder

TYPE2DIALOG har i godt 20 år hjulpet velfærdsområdet med forandring, udvikling af kompetencer og optimering af indsatsen på social- og sundhedsområderne. Hver dag har vi udfordret og udbygget vores viden om faglig praksis og effekt for borgerne.

Omdrejningspunktet er fortsat fagkonsulenter med spidskompetencer og solid erfaring inden for adfærdsdesign, kompetenceudvikling og praksisnære forandringsprocesser. Sammen med Komponent er der nu også ekspertise inden for strategi, styring og ledelse.

Type2dialogs fagkonsulenter har desuden omfattende, personlig erfaring med drift. Vores erfaring er, at løsninger, der for alvor gør en forskel bedst udvikles af mennesker, der har stået med udfordringerne selv.

Kompetencerne understøtter vores perspektiv for forandring; at bæredygtig transformation af velfærdsområderne kræver, at man kan skabe sammenhæng – for borgerne og for dem, der arbejder for at levere velfærd. Det forudsætter, at dyb indsigt i fagligheden kombineres med dyb indsigt i drift, økonomi, strategi og ledelse.

Vi skaber læring og sammenhæng

I Type2dialog har vi fokus på, hvordan man skaber læring, med det formål at øge kvaliteten i opgaveløsningen og opbygge en selvstændig, refleksiv tilgang til opgaven.

Gennem mange års erfaring med kvalitetsudvikling og implementering arbejder vi med blik for nedenstående fire elementer, der styrker samarbejdet om og med borgeren.

KOMPETENCEUDVIKLING Vores konsulenter er uddannet i de nyeste metoder inden for transfer og læring, som – i kombination med vores praksiserfaring med drift – gør, at vi kan skræddersy forløb med høj grad af transfer og omsætning af læring, også mens driften kører.

ADFÆRDSDESIGN Med en tværfaglig tilgang forstærker vi forankring og forandring i praksis. Vi har mange års erfaring med at skabe ændring i adfærd med udgangspunkt i kognitiv og adfærdsøkonomisk teori – det skal være nemt at gøre det rigtige.

ANALYSE Vores indsigt i de store velfærdsområder er dyb – vi ved hvilke data som er tilgængelig og hvilke data, som skal tilvejebringes for at forstærke indsigt og beslutningsgrundlag. Vi har udpræget viden om, hvilke typer af kvalitative og kvantitative analyser, data og viden, ledere og chefer har brug for – for at kunne lede og styre effektivt.

ORGANISATIONSDESIGN Med udgangspunkt i borgerens vej gennem organisationen og medarbejdernes kompetenceområder, har vi stor erfaring med rådgivning vedrørende organisering, samt understøttende arbejdsgange og procedurer.

Mød vores dygtige konsulenter

Vores konsulentkorps er sammensat, så vi både har ”fagfaglige” spidskompetencer og ekspertise inden for kompetenceudvikling, forandringsprocesser, ledelse, analyse og styring. 

Mød type2dialogs dygtige konsulenter

VORES FAGOMRÅDER