Emilie Kira Christiansen

Resumé

Emilie er udannet cand.mag. i læring og forandringsprocesser med speciale i læring og sundhed fra Aalborg Universitet CPH. Hertil er hun uddannet projektleder og har en Prince II Foundation certificering. Ligledes har Emilie en PBA i ernæring og sundhed med speciale i sundhedsfremme, forebyggelse og formidling fra UCSJ.

Emilie har været ansat i flere kommunale projekter indenfor sundhedsområdet, ældreområdet og demensområdet. Hun har erfaring med projektledelse og -styring, projektudvikling og implementering, målgrupperettet undervisning, organisatorisk udvikling, mv. 

I Type2dialog er Emilie ansat som konsulent og projektkoordinator og er en stabil projektleder og koordinator.  

 

Udvalgte projekter:

Sundhedsstyrelsen, Implementerings- og læringsforløb vedr. forebyggelse, håndtering og læring af episoder med udadreagerende adfærd i ældreplejen, projektassistent.

Syddjurs Kommune, Mere værdig hjemmepleje, som skal styrke omsorg og nærvær i ældreplejen, projektassistent.

Randers Kommune, Fra opgavestyring til værdighedskultur, med fokus på Værdighedsmodellen, projektassistent.

Egedal Kommune, Projekt Pusterum, udvikling af meningsfulde dagtilbud til yngre borgere med demens, projektmedarbejder

Emilie Kira Christiansen

Konsulent og projektkoordinator

+45 23 84 69 14
ekc@type2dialog.dk

Udvalgte cases

Case

Lejre Kommune

Gruppeforløb med peer-to-peer for børn, unge og forældre.

Faste teams i ældreplejen - Ærø Kommune
Case

Ærø Kommune

Faste teams i ældreplejen – udvikling og afprøvning af model for helhedstænkende hjemmepleje