Linda Grouleff Rørbæk

Resumé

Linda har været en del af Type2dialog siden 2016. Hun er uddannet fysioterapeut og visitator, og har derudover færdiggjort en Master i offentlig kvalitet og ledelse.  

Linda er chefkonsulent hos Type2dialog med fokus på at styrke faciliterings- og undervisningsopgaver relateret til den rehabiliterende tilgang, som bl.a omfatter relationel koordinering, dokumentation og tværfagligt samarbejde. Som tidligere visitator har Linda mange års praksiserfaring med myndighedsarbejdet -også på tværs af social- og sundhedsområdet. Herudover har Linda haft fokus på kompetenceudvikling målrettet frontmedarbejdere, hvor der lægges stor vægt på ønsket adfærd og transfer til egen praksis.  

 

Udvalgte projekter

Randers Kommune, projektleder for implementering af den rehabiliterende arbejdsform, samt det tværfaglige rehabiliteringsmøde på ældreområdet i Randers Kommune, for ca. 800 ledere og medarbejdere, herunder udvikling og facilitering af styregruppemøder, udviklingssessioner, implementeringsambassadører, læringsværksteder for medarbejdere, praksisobservationer, mv.

Ballerup Kommune, Ansvarlig for myndighedsforløb på socialområdet, herunder udvikling og facilitering af forløb for hele myndighedsområdet, ifm. implementering af den rehabiliterende arbejdsform.

SKI, Indgår i team for udvikling og facilitering af for-analyse og design af generiske borgerforløb for frit valg af genoptræning (§140) på tværs af kommunal og private leverandører, i samarbejde med statens og kommunernes indkøbscentral (SKI).

Rødovre Kommune, projektleder for kvalitetsudvikling af midlertidige døgn-pladser, sammenhæng med hospital, myndighed og rehab-team.

Haderslev Kommune, udvikling og facilitator på ældreområdet ifm. implementering af det tværfaglige rehabiliteringsmøde, herunder træning af mødeledere og mødedeltagere.

Roskilde Kommune, projektleder for tre monofaglige spor på ældreområdet, inden for myndighed, midlertidige pladser og sygeplejen

Udvalgte cases