Linda Stick

Resume

Linda er uddannet sygeplejerske, har en Master i organisations psykologi, er certificeret Marte Meo terapeut og har en Diplom i ledelse, med speciale indenfor projektledelse, forandringsledelse og innovationsledelse.

Linda har stor erfaring indenfor det kommunale ældre- og demensområde efter mange år som mellemleder, . Hun har et unikt blik for at implementere og forankre tiltag i en hektisk hverdag, samt indblik i, hvor stor betydning det har for sygefravær, fagligt mod og trivsel, at se det enkelte menneske som en værdifuld ressource i organisationen.

Derudover er Linda stærkt funderet som konsulent, supervisor, underviser og facilitator med erfaring fra bl.a. SOSU H, som ekstern underviser og senest som selvstændig konsulent, hvor hun bl.a. har undervist inden for temaer som rehabilitering, værdighed, personcentreret omsorg, low arousal, Beroligende Behandling til Adfærdsforstyrrede og Urolige Mennesker (BBAUM) og Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia (BPSD).  

I Type2dialog er Linda chefkonsulent og skal være med til at videreudvikle sundheds- og ældreområdet i samarbejde med landets kommuner.

 

Udvalgte projekter

Ærø Kommune, Borgeren først – gennem nærhed og stabilitet. Ærø Kommune har fået puljemidler fra Socialstyrelsen til implementering af faste teams i ældreplejen, herunder en helhedstænkende hjemmepleje hvor borgeren skal opleve stabilitet, sammenhæng og kontinuitet.
Rolle: Underviser, supervisioner og udførende konsulent.    

Randers Kommune, Fra opgavestyring til værdighedskultur i Randers Kommune.
Rolle: Underviser, supervisioner og udførende konsulent.

Solrød Kommune, praksisnært kompetenceløft til nedbringelse af antipsykotisk medicin på demensområdet. Projektet skal styrke medarbejdernes kompetencer til at se borgeren i et helhedsperspektiv, omsætte konkrete socialpædagogiske metoder samt tilpasning af sansestimuli til at øge borgernes trivsel og forebygge brug af antipsykotisk medicin. 
Rolle: Underviser, supervision og udførende konsulent.  

Maribo Kommune, Tilbage på sporet gennem udvikling af fagligt mod, kommunikation og med en dobbelt opmærksomhed på trivsel. Fokus på den rehabiliterende tankegang, værdighed og personcentreret omsorg.
Rolle: Projektleder og udførende konsulent.

Sundhedsstyrelsen, Implementerings- og læringsforløb om udadreagerende adfærd. Et samarbejde med Sundhedsstyrelsen om kvalificering og gennemførelse af undervisningsforløb til ledere og medarbejdere i landets kommuner. Forløbende handler om forebyggelse, håndtering og læring af udadreagerende adfærd, og konkrete metoder og redskaber til dette.
Rolle: Underviser og udførende konsulent.

Udvalgte cases

Randers Kommune - Fra opgavestyring til værdighedskultur – kulturudviklende kompetenceudvikling
Case

Randers Kommune

Fra opgavestyring til værdighedskultur – kulturudviklende kompetenceudvikling af alle ledere, medarbejdere og faggrupper på omsorgsområdet

Solrød Kommune - Nedbringelse af antipsykotisk medicin i ældreplejen
Case

Solrød Kommune

Nedbringelse af antipsykotisk medicin i ældreplejen – gennem praksisnært kompetence løft