Lone Maj Sand Clausen

Resumé

Lone Maj er uddannet cand.pæd. pæd. i psykologi fra Aarhus Universitet/ DPU samt er psykomotorisk terapeut og psykoterapeut. Lone studerer compassion træning på Aarhus universitet, rettet mod ledelse, organisationer, sundhedsprofessionelle og pædagogisk personale samt pårørende til kronisk syge. Lone Maj har desuden en diplomuddannelse i sundhedsfremme og forebyggelse på ældreområdet

Lone Maj har god erfaring med at skabe sammenhængende, praksisrettede læringsprocesser, hvor ledelse, det sundhedsfaglige og pædagogiske personale undersøger og reflekterer over deres oplevede dilemmaer og problematikker i egen praksis, hvortil hun har et dobbeltrettet fokus på borgerens trivsel og medarbejdernes arbejdsmiljø.

Lone Maj har arbejdet med læringsforløb i kommuner med stort fokus på transfer i de praksisnære undervisningsforløb, bl.a. på demensområdet.

I Type2dialog er Lone Maj chefkonsulent og skal bidrage til kompetence- og organisationsudvikling på sundheds- og ældreområdet. 

 

Udvalgte projekter

Sundhedsstyrelsen, Implementerings- og læringsforløb vedr. forebyggelse, håndtering og læring af episoder med udadreagerende adfærd i ældreplejen.

Randers Kommune, Fra opgavestyring til værdighedskultur, medarbejderkompetenceudviklingsforløb og supervision med fokus på Værdighedsmodellen.

Københavns Kommune, En værdig død, Plejecenter Rønnebo i København.

Brobygningsprojekt, Samarbejde mellem SOPU København og Nordsjælland.

Udvalgte cases

Randers Kommune - Fra opgavestyring til værdighedskultur – kulturudviklende kompetenceudvikling
Case

Randers Kommune

Fra opgavestyring til værdighedskultur – kulturudviklende kompetenceudvikling af alle ledere, medarbejdere og faggrupper på omsorgsområdet

Solrød Kommune - Nedbringelse af antipsykotisk medicin i ældreplejen
Case

Solrød Kommune

Nedbringelse af antipsykotisk medicin i ældreplejen – gennem praksisnært kompetence løft