Anne Juel Huusom

Resumé

Anne er sygeplejerske af grunduddannelse med mange års erfaring indenfor psykiatri og misbrug fra distriktspsykiatri og Dansk Røde Kors. Hun har netop færdiggjort sin Master i Sundhedsantropologi på Københavns Universitet med speciale i pårørendeinddragelse i psykiatrien samt implementering. Derudover har hun to moduler af diplomuddannelsen i psykiatri på Professionshøjskolen Metropol. Anne er godkendt underviser i den motiverende samtale og medlem af MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers) i Dublin v. Stephen Rollnick. Endelig er Anne uddannet supervisor fra Kempler instituttet. 

I Type2dialog arbejder Anne blandt andet med vores implementeringsforløb indenfor misbrugs- og socialområdet, både gennem kompetenceudvikling, supervision, mv. Her vil hun blandt andet kunne trække på hendes store erfaring fra et 3-årigt tværsektorielt medicinpædagogisk projekt, hvor fokuset var at udvikle og implementere nye indsatser på socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune.

 

Udvalgte projekter

Region Hovedstadens psykiatri, 3-årigt tværsektorielt medicinpædagogisk projekt, udvikling og implementering af nye indsatser på socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune.

Socialstyrelsen, MOVE, Implementering af rusmiddelbehandling til unge, faglig konsulent. 

Region H, Den Sociale Virksomhed, Kompetenceudvikling i medicin, underviser. 

Psykiatri Plus – Tjørnehøj, Arbejdsmiljø og kulturændring, faglig konsulent. 

Allorfik Grønland, Misbrugsforebyggelse, faglig konsulent. 

København Kommune, undervisning i Den Motiverende Samtale (MI) på socialpsykiatriske botilbud.

Udvalgte cases

Blå Kors - Kvalitet i den sundhedsfaglige praksis
Case

Blå Kors

Kvalitet i den sundhedsfaglige praksis – Sundhedsfaglig screening af instrukser, medicinprocessen og dokumentation