Evaluering og udvikling af tilbudsvifte

Tilrettelæggelse af fremtidens særlige og specielle tilbud på udsatte børne-ungeområdet

Baggrund

Bornholm oplever økonomisk fremgang og har bremset befolkningstilbagegangen hvilket medfører store forventninger til velfærdsydelser.

Forventningerne udfordrer kommunen i forhold til bl.a.  de rette kompetencer, ressourcer, rekruttering af medarbejdere samt geografiske nærhed.

Borgerne efterspørger højt specialiserede tilbud som er individuelt tilrettelagt i sammenhængende og tværsektorielle forløb. Borgernes behov bliver stadigvæk mere komplekse og går på tværs af fagområder, forvaltninger og sektorer. Det kalder på øget samarbejde, så forskellige fagligheder understøtter hinanden samt et fleksibelt velfærdsdesign på ydelserne.

Løsning

I en inddragende proces med lederne over to måneder blev den nuværende tilbudsvifte på udsatte børne- og ungeområde analyseret og evalueret, med det formål at klarlægge behovet for mulige nye tilbud fremadrettet.

Interviews med relevante nøglepersoner på området herunder repræsentanter for myndigheds- og udførerregi og  workshops med lederne på området skabte grundlaget for anbefalinger til udviklingen af fleksible velfærdsydelser på udsatte børn- og ungeområde.

Perspektiveringen af tilbudsviften tog afsæt i dimensioner som specialisering og faglighed i ydelserne og fokus på fleksibilitet i forhold til efterspørgslen, og havde fokus på at imødekomme:

  • Hvordan tilgodeses barnets og den unge behov?
  • Hvordan sikres høj faglighed i indsatserne?
  • Hvordan sikres det, at indsatserne arbejder sammen med tanken om ”en borger, én plan”?
  • Hvordan sikres en organisering, der understøttes ovenstående?

"Sammen med Type2dialog har vi fået andre øjne på vores tilbudsvifte i kommunen. Den har fungeret i den virkelighed der har været tidligere, men tiden er løbet fra den, og derfor har det været tiltrængt med nye øjne på vores organisering, tilbudsvifte og faglige praksis. Vi har fået et fælles billede af tendenser, behov, faglige paradigmer og formålet med vores kerneopgave. Type2dialog har været gode til at udfordre os på vores syn og forståelse, men samtidig gøre det med respekt for den enkelte leder. Vi flytter os sammen..."

— Anders Fløjborg, Børne- og Familiechef, Bornholms Regionskommune
Resultater
  • Evalueringen af den eksisterende tilbudsvifte på udsatte børne- og ungeområdet
  • Anbefalinger til udvikling af fremtidens tilbudsvifte i Bornholms Regionskommune
  • Et fælles fagligt fundament af det fælles børnesyn blandt lederne
  • Forandringsplaner mhp. at understøtte implementeringen af den fremtidige tilbudsvifte 

Kontakt en af vores dygtige konsulenter


Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookies til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.