Rehabilitering i hjemmeplejen

– Implementering af fremskudt rehabiliteringsteam og ny arbejdsform i Randers Kommune

Baggrund

Randers Kommune har fokus på, at flere ældre i de kommende år vil have et højt forbrug af sundhedsydelser som følge af den demografiske udvikling mod en aldrende befolkning. Et stigende antal borgere med kroniske sygdomme, accelererende udskrivningsforløb og et ønske om at fastholde den gode kvalitet i ydelserne. Det er derfor nødvendigt at finde veje, der allerede nu kan tage højde for flere ældre som fortsat har brug for kvalificeret hjælp. Det har Randers Kommune lykkedes med.

 

Løsning

Type2dialog har hjulpet Randers Kommune med at skabe mere sammenhængende borgerforløb, større borgerflow og forudsætninger for at arbejde målrettet og systematisk med rehabilitering som arbejdsform.

I samarbejde med Randers Kommune har Type2dialog etableret og trænet et fremskudt rehabiliteringsteam og organiseret tværfaglige teams. 750 medarbejdere har deltaget i vores kompetenceudviklingsforløb, hvor de har fået styrket det effektive tværfaglige samarbejde. Kvalitet og beslutningsgrundlag er blevet højnet i de enkelte borgerforløb. Medarbejderne har trænet SMARTE-mål-metoden og indarbejdet ”Det Tværfaglige Rehabiliteringsmøde”.

Type2dialog har løbende foretaget kvalitative og kvantitative målinger af i hvor høj grad de forskellige indsatser er implementeret og hvordan de virker i praksis.

”Samarbejdet med Type2dialog har været meget positivt og udviklende for vores organisation. Kombinationen af deres faglige viden, sparring og kompetenceforløb har gjort at vores organisation har flyttet sig langt på kort tid. Jeg er stolt over alle vores medarbejders tilgang til rehabilitering og den fælles faglige praksis vi nu arbejder efter og som vi fortsætter med at udvikle på”.

— Lene Jensen, Omsorgschef, Randers Kommune

Resultater

Randers Kommune har gearet deres organisation til at arbejde målrettet, systematisk og sammenhængende med de borgernære indsatser. Rehabilitering sker nu i en struktureret samarbejdsproces mellem borgere og de tværfaglige sammensatte teams. Medarbejderne løftet den faglige kvalitet og den enkelte borger har fået styrket egne muligheder for et selvstændigt og meningsfuldt liv. Outcome og resultater viser 12 måneder efter baseline, at borgere og medarbejdere formår at skabe et konstruktivt samarbejde og resultatet er, at flere borgere oplever mindre behov for hjælp i dagligdagen.

Indsatsmål
  • Øget effektivitet og kvalitet i kerneopgaven.
  • Bedre koordinering af den tværfaglige indsats og øget kvalitet i borgernes rehabiliteringsforløb.
  • En mere struktureret og systematisk rehabiliteringsindsats (udredning, mål, indsats, opfølgning, afslutning) vha. en ny arbejdsgang.
  • Implementering af fælles sprog og fælles metoder i  praksis for alle ansatte med tilknytning til borgere.
Resultater (efter 6 måneder)
  • 20% nyvisiterede borgere kommer i §83a forløb.
  • 38% af disse borgere er blevet selvhjulpne, og
  • 28% af de borgere, der går videre i hjemmeplejen får visiteret mindre hjælp – gennemsnit 1 ½ time mindre om ugen.
  • Medarbejderne udtrykker, at kompetenceløftet har bidraget til større faglighed og kvalitet i det tværfaglige samarbejde og opgaveløsningen.
  • Medarbejderne udtrykker stor tilfredshed med, at den borgerinddragende proces og målsamtaler med borgerne resulterer i meningsfulde mål og ydelser hos borgerne.

Kontakt vores dygtige konsulent


Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookies til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.