Britt Lyndgaard

Resumé

Britt er uddannet cand.mag. og har ydermere uddannelse indenfor analyse af samarbejde og relationel kapacitet, samt ledersupervisions uddannelse. Hun har mange års erfaring med ledelse og styring på socialområdet, samt projektledelse af komplekse projekter. Britt har tidligere været programleder og projektchef i KL, derudover har hun flere kommunale leder og chefstillinger på socialområdet bag sig.

Hun har stor erfaring med at hjælpe kommuner ift. at optimere koordination og tværgående samarbejde i forretningskritiske sammenhænge, samt at øge den faglige kvalitet og det økonomiske potentiale gennem bedre styring.

I Type2dialog er Britt chefkonsulent og skal være med til at videreudvikle socialområdet i samarbejde med kommunerne.

Udvalgte projekter:

Ballerup Kommune, Udvikling og implementering af tværgående indsatser og samarbejdsmodellen på socialområdet, proceskonsulent og supervision.

Roskilde Kommune, udvikling og implementering af arbejdsgange, samt dokumentationspraksis, gennemgående konsulent.

Lejre Kommune, supervision af sammenhængende indsatser.

Høje-Taastrup Kommune, implementering af model for sammenhængende indsatser, samt supervision.

Gentofte Kommune (Børn og Familie), kortlægning af tværgående processer og erfaringsopsamling på ungeområdet. Kompetenceudvikling og manual om efterværn vedr.  DUBU-arbejdsgange, inspiration til at arbejde med løsningsfokuserede metoder, inddragelse af borgerne, mm. (med bidrag fra Socialstyrelsen og Ankestyrelsen, samt Social og Handicap, Jobcenter m.fl.).

Allerød Kommune (børneområdet), ”En plan”. Udarbejdelse af procesbeskrivelser, tværgående samarbejde, borgerinddragelse, mv.

Glostrup Kommune (Center for Handicap, Psykiatri og Misbrug), implementering af Cura Social på tværs af udfører og bestiller, projektleder.

Opholdsstedet Fonden Føniks, analyse af samarbejdet og den relationelle kapacitet mellem opholdsstedet Fonden Føniks og deres 12 samarbejdskommuner.

COK, Undervisning af ledere uden formelt lederansvar.

 


Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookies til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.